Triton’un öncelikli hedeflerinden birisi de yenilikçi teknolojiler araştırmak, geliştirmek ve üretmektir. Taşınabilir, uygun maliyetli, kullanımı kolay ve hızlı yanıt veren sensör teknolojileri birçok farklı uygulama alanında popüler hale gelmektedir. Bu amaçla, Triton özellikle içilebilir, deniz, nehir, yeraltı suyu gibi su örneklerinin çevresel izlenmesi için kullanılabilecek yeni sensör teknolojileri geliştirmektedir. Devam eden Ar-Ge projelerimizden bazıları aşağıdadır:

“Balast Sularındaki Fitoplanktonların Nicel Tayini için Mikroakışkan Sistem Geliştirilmesi” Tübitak destekli (2018-2020)
“Zooplankton Sayımı Yapabilen Mikroakışkan Sistem Geliştirilmesi” (2019-2020)
“Fosfat Tayinine Yönelik Sistem Geliştirilmesi” (2021- )